Aseiden luokittelu direktiivin täytäntöönpanoa varten


Tämän alustavan luonnoksen sisältöä saa kopioida osaksi omaa tekstiä.
Siihen on kopioitu tekstiä direktiivistä.

Ehdotus laiksi aseiden A, B, C, ja D luokituksista

Koska ainoa EU-direktiivin vaatima rangaistusluontoinen seuraamus suurikapasiteettisten syöttölaitteiden hallussapidosta B luokan aseiden
lupien menettäminen jos henkilöllä ei ole poikkeuslupaa niin on syytä
erotella eri luokkien aseet toisistaan, siksi että voidaan rajata C, D,
ja A luokkien aseet hallinto-oikeudellisen lupien menettämisseuraamuksen
ulkopuolelle. D luokka on poistettu direktiivistä, mutta sitä voisi käyttää Suomessa niiden Suomessa luvanvaraisten aseiden luokkana joiden luvanvaraisuutta tai rekisteröintiä direktiivi ei vaadi.

A luokan aseita ovat

lisätään A luokkaan kohdat seuraavasti:
”6.
sarjatuliaseet, jotka on muunnettu itselataaviksi
kertatuliaseiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan
4 a kohdan soveltamista,
7.
kaikki seuraavat keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet:
a)
lyhyet ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 21
patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos
i)
latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20
patruunaa, on kyseisen ampuma-aseen osa; tai
ii)
ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava
latauslaite, jonka kapasiteetti on yli
20 patruunaa;
b)
pitkät ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 11
patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos
AM1119735FI.docx
FI
57/64
Moninaisuudessaan yhtenäinen
PE598.517v01-00
FIi)
latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen
patruunaa, on kyseisen ampuma-aseen osa; tai
ii)
ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava
latauslaite, jonka kapasiteetti on yli
kymmenen patruunaa,
8.
pitkät itselataavat kertatuliaseet (eli ampuma-aseet, jotka on
alun perin tarkoitettu laukaistavaksi olkapäältä), joiden
pituutta voidaan lyhentää alle 60 senttimetriin toimivuutta
menettämättä taitto- tai teleskooppitukilla tai tukilla, joka
voidaan irrottaa käyttämättä työkaluja,
9.
kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on
muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä
aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä
patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin
käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi.”

B luokan aseita ovat

B luokka – Luvanvaraiset tuliaseet
AM1119735FI.docx
FI
1. lyhyet lippaalliset kertatuliaseet,
2. keskisytytteiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet,
58/64
Moninaisuudessaan yhtenäinen
PE598.517v01-00
FI3.
reunasytytteiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet,
joiden kokonaispituus on alle 28 senttimetriä,
4.
pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja
patruunapesään mahtuu yhteensä vähintään kolme
patruunaa reunasytytteisten kertatuliaseiden osalta ja
vähintään kolme patruunaa mutta alle 12 patruunaa
keskisytytteisten kertatuliaseiden osalta,
5.
muut kuin A luokan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetut
lyhyet itselataavat kertatuliaseet,
6.
A luokan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut pitkät
itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja
patruunapesään mahtuu yhteensä enintään kolme
patruunaa, joiden latauslaite on irrotettava tai joiden osalta
ei ole varmaa, että aseita ei voida muuntaa tavanomaisilla
työkaluilla aseiksi, joiden latauslaitteeseen ja
patruunapesään mahtuu yhteensä enemmän kuin kolme
patruunaa,
7.
sileäpiippuiset pitkät lippaalliset kertatuliaseet ja
sileäpiippuiset pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden
piipun pituus on enintään 60 senttimetriä,
AM1119735FI.docx
FI
59/64
Moninaisuudessaan yhtenäinen
PE598.517v01-00
FI8.
kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on
muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä
aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä
patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin
käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,
9.
muut kuin A luokan 6, 7 tai 8 kohdassa tarkoitetut
siviilikäyttöön tarkoitetut itselataavat kertatuliaseet, jotka
muistuttavat sarjatuliasetta.”

C luokka

muut kuin B luokan 7 kohdassa tarkoitetut pitkät
lippaalliset kertatuliaseet,
2.
rihlatulla piipulla varustetut pitkät yksipatruunaiset
kertatuliaseet,
3.
muut kuin A tai B luokassa tarkoitetut pitkät itselataavat
kertatuliaseet,
4.
lyhyet reunasytytteiset yksipatruunaiset kertatuliaseet,
joiden kokonaispituus on vähintään 28 senttimetriä,
5.
kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on
muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä
aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä
patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin
käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,
AM1119735FI.docx
FI
60/64
Moninaisuudessaan yhtenäinen
PE598.517v01-00
FI6.
A tai B luokkaan taikka tähän luokkaan kuuluvat ampuma-
aseet, jotka on deaktivoitu täytääntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2403 mukaisesti,
7.
sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet, jotka
saatetaan markkinoille … päivänä …kuuta … [15
kuukautta tämän muutosdirektiivin voimaantulosta] tai sen
jälkeen.”
v)
c)
2)
poistetaan D luokka.
poistetaan B kohta.

D luokka muut kuin edellä mainitut Suomessa luvanvaraiset aseet.

Email

URL

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *