Raimo Muurinen


European Parliament building in Strasbourg and members' flags. © European Union 2017 - European Parliament

Kolme ohjetta Euroopan laajuiseen joukkoistamiseen

Avoin ministeriö osallistui maaliskuussa päättyneeseen EUCROWD-hankkeeseen, joka julkaisi kolme suositusta Euroopan laajuisen joukkoistamisprosessin suunnittelun tueksi. Suosituksien laatimiseen on […]