Miten palvelu toimii?


Avoin ministeriö on palvelu, jonka tarkoituksena on tuottaa joukkoistamisen avulla laadukkaita kansalaisaloitteita. Palvelussa kuka tahansa voi esittää omia ideoitaan lakialoitteiksi ja kommentoida toisten ideoita omalla nimellään. Meihin voi olla myös yhteydessä (kanslia @ avoinministerio.fi), jos kaipaat apua liikkeelle lähtevän aloitteen laatimisessa ja tehokkaan kampanjan suunnittelussa.

Toimimme vapaaehtoisvoimin, emmekä ole sidoksissa valtioneuvostoon tai poliittisiin puolueisiin.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin täällä: https://www.avoinministerio.fi/UKK

Ensin kuitenkin pari sanaa, siitä miten palvelu oikein toimii. Palvelussa on eri vaiheissa olevia ideoita ja aloitteita. Päävaiheet ovat ideavaihe, luonnosvaihe ja aloitevaihe.

1. Idea

Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä oman ideansa palveluun: idealle annetaan kuvaava otsikko, tiivistelmä ja tarvittaessa pidempi perustelu. Muut käyttäjät voivat kommentoida ehdotuksia ja antaa ääniä puolesta tai vastaan.

Idean esittäjä voi muokata ideaansa muiden käyttäjien ja asiantuntijoiden kommenttien perusteella. Ideoita onkin yleensä syytä kehittää eteenpäin, selkeyttää tavoitteita, listata argumentteja puolesta ja vastaan, arvioida mahdollisia vaikutuksia ja seurauksia ja niin edelleen. Avoin ministeriö auttaa ideoiden esittäjiä tässä kehitysprosessissa.

Ideoilla ei ole tekijänoikeuksia. Kaikki ideat ja kommentit, joita palveluun kirjoitetaan ovat Creative Commons -lisenssin puitteissa vapaasti muiden käytettävissä; kuka tahansa voi ottaa toisen idean ja tehdä siitä oman versionsa.

2. Luonnos

Parhaista ideoista tehdään lakiehdotuksia. Parhaita ideoita ovat sellaiset, joissa ollaan deliberatiivisen prosessin, eli muun muassa keskustelun ja tiedon etsimisen myötä päästy selkeään tahtotilaan sen suhteen, millaista lakialoitetta ollaan rakentamassa. Tyypillisesti tässä kehitysvaiheessa on otettu huomioon sekä puolesta että vastaan olevia argumentteja niin arvotasolla kuin asiatietojenkin suhteen, hyödynnetty tutkimustuloksia ja saatu tukea alan asiantuntijoilta.

Talkoolaisasiantuntijat ja -juristit auttavat muita aktiivisia osallistujia pukemaan ajatukset lakiehdotuksen muotoon. Lakiehdotusten laatimisohje, josta selviävät myös muotovaatimukset, löytyy Oikeusministeriön sivulta osoitteesta: http://www.om.fi/uploads/u2215tn.pdf

Luonnosta voi kommentoida julkisesti sen ollessa talkootyöryhmän työstettävänä. Kun luonnos alkaa olla melkein valmis, siihen voidaan pyytää lausuntoja esimerkiksi viranomaisilta tai etujärjestöiltä kuten virallisessakin lainvalmisteluprosessissa. Tarkoitus on estää etujärjestöjen suljettujen ovien takana tapahtuva piilovaikuttaminen lainsäädäntöön. Kun lakialoitteen luonnos on valmis se “lukitaan” ja julkaistaan lakialoitteena.

3. Lakialoite

Kun luonnokseen on tehty kommenttien ja lausuntojen perusteella viimeiset korjaukset, se julkaistaan lopullisessa muodossa olevana lakialoitteena. Silloin alkaa kansalaisaloitelain mukainen kuuden kuukauden mittainen ajanjakso, jonka aikana aloitteelle pitää kerätä vähintään 50.000 sähköistä ja/tai paperista tuenilmaisua. Ellei vaadittua allekirjoitusmäärää saada määräajassa kasaan, aloite raukeaa. Allekirjoitusten määrää voi seurata Avoimen ministeriön internet-sivulla. Aloitevaiheessa olevilla ehdotuksilla on sivun oikeassa reunassa “Jätä kannatusilmoitus” painike.

Sähköinen kannatusilmoituksen jättäminen tarkoittaa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautumista, eli niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistautumista, ja kannatusilmoituslomakkeen tietojen tarkistamista. Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloiteteksti, otsikko, päivämäärä, tieto sen vireillepanijasta ja edustajasta, sekä edustajan yhteystiedot oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen. Kannatusilmoituksen allekirjoittaneiden nimet ovat julkisia vain, jos 50.000 allekirjoittajan raja täyttyy.

4. Lakialoitteen matka eduskuntaan

Avoin ministeriö, tarkemmin aloitteen edustaja, toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkistaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden. Paperilla kerätyistä kannatusilmoituksista tehdään tarkistus otantamenetelmällä.

Edustaja toimittaa kansalaisaloitteen ja Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskunnalle. Aloite raukeaa, mikäli sitä ei ole toimitettu eduskunnalle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua Väestörekisterikeskuksen päätöksestä, mutta käytännössä aloite toimitetaan eduskunnalle välittömästi Väestörekisterikeskuksen päätöksen jälkeen.

5. Käsittely eduskunnassa

Kansalaisaloitteet tulevat ensin lähetekeskusteluun eduskunnassa samalla tavalla, kuten esimerkiksi hallituksen tekemät lakiehdotukset. Kansalaisaloitteet lisäävät jonkin verran eduskunnassa tehtävää käännöstyötä, sillä aloitteiden tulisi olla sekä suomen että ruotsin kielellä eduskuntakäsittelyä varten.

Jos eduskunta äänestää lakiehdotuksen muodossa olevan kansalaisaloitteen puolesta, se menee soveltuvilta osin eduskunnan valiokunnan käsittelyyn. Kun valiokunta on käsitellyt esityksen, se tulee eduskunnan täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn, jossa siitä keskustellaan, ja edelleen toiseen käsittelyyn, jossa lakiehdotuksesta äänestetään.

Jäikö jotain epäselväksi? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin täällä https://www.avoinministerio.fi/artikkelit/20-usein-kysyttyja-kysymyksia ja lähetä kysymyksesi osoitteeseen palaute@avoinministerio.fi, jos siihen ei vielä ole sivuillamme vastausta tarjolla. Kiitos!