Usein kysyttyjä kysymyksiä


Tälle sivulle on pyritty keräämään vastaukset kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin Avoimen ministeriön ja avoinministerio.fi-palvelun toimintaan liittyen. Jos et löydä alta vastausta kysymykseeni, lähetä se sähköpostitse osoitteeseen palaute@avoinministerio.fi niin vastaamme viipymättä.

 

Kysymyksiä Avoimen ministeriön yleiseen

toimintaan liittyen

 

Kuka päättää, mitä ideoita valmistellaan lakiehdotuksiksi?

Idean ja aloitteen eteneminen riippuu aina idean antajan ja muiden vapaaehtoisten kansalaisten innokkuudesta. Jos idealle löytyy tukea kansalaisten ja asiantuntijoiden joukosta, voivat asiasta kiinnostuneet edistää asiaa aina lakiehdotuksen muotoon saakka. Idean kiinnostavuutta ja etenemismahdollisuuksia parantaa esimerkiksi sen saama alustava kannatus, yleinen medianäkyvyys, riittävästi selvitetty lainsäädännön nykytila ja huolellisesti toteutettu esitysmuoto. Avoimen ministeriön toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen eikä erityisiä valintamenettelyjä edistettävien aloitteiden valitsemiseksi siten ole: kaikki riippuu kansalaisten tahdosta.

 

Kuinka kauan koko prosessissa kestää?

Se riippuu tilanteesta. Kun idea on syötetty palveluun, kaikki pääsevät kommentoimaan sitä. Idean ja sen vaikutusten analyysin monimutkaisuudesta riippuen ideaa työstetään muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen ennen kuin se on valmis muotoiltavaksi lakipykäliksi eli lakiehdotuksen muotoon. Luonnostelussa ja siihen pyydettävien lausuntojen saamisessa voi kestää jälleen muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Sen jälkeen voidaan aloittaa keräämään 50000:ta tuenilmaisua, mikä voi kestää muutamasta päivästä aina laissa mainittuun kuuteen kuukauteen. Kun tarvittavat tuenilmaisut on kerätty, voi kestää joitain viikkoja, että ne on tarkastettu Väestörekisterikeskuksessa, ja aloite voidaan toimittaa eduskunnalle. Eduskunnassa voi kestää muuttamia viikkoja ennen kuin se käsittelee aloitteen lähetekeskustelussa. Sen jälkeen aloite joutuu soveltuvaan valiokuntaan joidenkin kuukausien ajaksi, minkä jälkeen se palaa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Kaiken kaikkiaan eduskuntakäsittelyssä voi kestää yli puoli vuotta.

 

Miksi eduskunta äänestäisi aloitteiden puolesta, jos ne eivät ole hallitusohjelmassa?

Monet aloitteet voivat olla sekä hallituksen että opposition mielestä kannatettavia parannuksia nykytilanteeseen. Myös opposition on helpompi silloin äänestää aloitteen puolesta, kun sen ei tarvitse periaatteesta vastustaa hallituksen piiristä tulevia ehdotuksia. Toisaalta ministeriöissä on myös resurssipulaa. Hallitusohjelman puitteissa tapahtuvan lainvalmistelun ohella voivat pienet parannukset lakeihin jäädä tekemättä ajan puutteen takia vaikka poliittista tahtoa hallituspuolueilta löytyisikin.

 

Ketkä kuuluvat Avoimeen ministeriöön?

Avointa ministeriötä toteutetaan talkootyönä. Virallista organisaatiota ei ole, vaan työtä tehdään kaikille avoimissa työpajoissa. Työhön osallistuu aktiivisemmin parisenkymmentä talkoolaista.

 

Maksaako aloitteen tekeminen?

Ei. Kun aloitteen 6 kuukauden kampanja kannatusilmoitusten keräämiseksi alkaa, niin siihen tarvitaan kuitenkin paljon työtä ja mahdollisesti markkinointibudjettiakin.

 

Miten Avoin ministeriö on rahoitettu?

Avoin ministeriö on saanut 30,000 euron hankevauhditustuen Sitralta sekä yhdessä Kansan muisti ry:n kanssa 15,000 pilottirahan Oikeusministeriöltä. Julkistamme nyt ja jatkossa kaikki rahoituslähteemme avoimuuden nimissä. Jos haluat tukea Avoin ministeriötä ota yhteyttä palaute@avoinministerio.fi.

 

Miten Avoin ministeriö valvoo ja ajaa tehtyjä aloitteita ?

Idean kotisivulla voi seurata sen kehittymistä lakiehdotusluonnokseksi ja lopulliseksi lakiehdotukseksi, sekä tuenilmaisujen määrän kehittymistä ja lopulta aloitteen käsittelytilannetta eduskunnassa. Avoin ministeriö pyrkii julkisuuden keinoin painostamaan eduskuntaa ottamaan kansalaisaloitteet tosissaan. Avoin ministeriö voi lähettää lähettää kyselyitä edustajille ja puolueille. Avoin ministeriö myös raportoi, yhdessä kumppaneiden kanssa, kansanedustajien kyseiseen aloitteeseen liittyvät sanomiset ja äänestyskäyttäytymiset kansalaisille.

 

Mikä on Avoimen ministeriön hallintomuoto?

Avointa ministeriötä pyritään hallinnoimaan kuten Open Source -ohjelmistohanketta. Kaikki voivat osallistua ja kenenkään päätös ei estä muita tekemästä omia päätöksiään. Tekojen kautta ansaitaan vastuuta ja uskottavuutta talkoolaisyhteisön sisällä. Avoin ministeriö on nuori hanke, joten muoto kehittyy edelleen voimakkaasti.

 

Kuka saa Avoimelta ministeriöltä elantonsa?

Avoin ministeriö on vapaa-ajan talkootyöhön pohjautuva hanke, sillä ei ole ainakaan toistaiseksi kokopäiväisiä työntekijöitä.

 

Mitä aloitteen tekijä saa avoimelta ministeriöltä?

Avoin ministeriö haluaa antaa käyttöön alustan, jolla ideoista voidaan tehdä parempia joukolla. Jos joku on sitä mieltä, että oma idea on jo valmis eikä halua osallistaa siihen muita, idea kannattanee silloin viedä eteenpäin jonkin muun alustan kautta. Lisäksi Avoin ministeriö pyrkii kanavoimaan juristi- ja asiantuntijaresursseja parhaiden ideoiden työstämiseen lakiehdotusten muotoon. Avoin ministeriö pyrkii myös auttamaan julkisuuden saamisessa aloitteille. Avoimelta ministeiriöltä saa myös apua byrokratian hoitamiseen, ja Avoimen ministeriön talkoolaiset voivat toimia tarvittaessa aloitteiden virallisina edustajina ja vireillepanijoina sekä hoitaa yhteyksiä viranomaisten ja eduskunnan suuntaan.

 

Mitä Avoin ministeriö tavoittelee?

Avoin ministeriö tavoittelee parempaa maailmaa. Avoimen ministeriön näkökulmasta yksi keino tavoitteen toteuttamiseksi on muuttaa suomalaista lainsäädäntöä parempaan suuntaan ja luoda kansainvälisesti esimerkillinen verkkodemokratian ja kansalaisvaikuttamisen väline.

 

Mitkä ovat Avoimen ministeriön periaatteet?

Avoimen ministeriön perusperiaatteet ovat “avoimuus” ja “oikeudenmukaisuus”. Näiden perusperiaatteiden puitteissa Avoimen ministeriön periaatteet muodostuvat käytännössä mukana olevien talkoolaisten omien periaatteiden pohjalta. Avoimella ministeriöllä ei ole yksittäistä johtajaa tai hallitusta, joka linjaisi kulloinkin noudatettavia periaatteita.

 

Ottaako Avoin ministeriö aloitteita myös yksityiseltä sektorilta?

Kuka tahansa voi jättää idean muiden arvioitavaksi ja kommentoitavaksi Avoimen ministeriön palveluun omalla nimellään. Mikäli taustalla on yksityinen yritys pitäisi se tuoda selkeästi esiin. Avoin ministeriö voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tai muiden avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta ajavien järjestöjen kanssa, mutta Avoin ministeriö ei tee yhteistyötä yritysten kanssa, ellei siitä erikseen selvästi mainita.

 

Ketkä toteuttavat Avoimen ministeriön IT-palvelut?

Vapaaehtoiset ohjelmistokehittäjät. Kehittämiseen voi osallistua kuka tahansa ja lähdekoodi on kaikkien saatavilla ja käytettävissä osoitteessa https://github.com/avoinministerio/avoinministerio. Lähdekoodi on julkaistu MIT-lisenssin alla, mikä tarkoittaa, että se on kaikkien vapaasti käytettävissä muissa yhteyksissä.

 

Ketkä laativat lakialoitteiden perustelut ja vaikutusten arvioinnin?

Jokaiselle lakialoitteelle täytyy laatia perusteluosio. Tämä vaatii yleensä syvempää osaamista, mistä syystä Avoin ministeriö hyödyntää vapaaehtoisia asiantuntijoita kuten tutkijoita ja professoreita tarkastellessaan millaisia vaikutuksia ideoilla olisi yhteiskuntaan laeiksi tultuaan. Vaikutusarvioinnit, eettiset pohdinnat ym. taustoitukseen liittyvä selvitystyö voi tapahtua osin Avoin ministeriö-palvelussa mutta yleensä tutkimukset vaativat erityyppisiä työvälineitä ja -käytäntöjä, joita voivat paremmin tukea muut ulkopuoliset palvelut. Ideoiden kotisivuilta löytyvät linkit näihin ulkopuolisiin palveluihin. Jotkin niistä mahdollistavat myös innokkaiden amatöörien osallistumisen analyysien tekoon.

 

Miten pääsen Avoimen ministeriön toimintaa mukaan?

Avoin ministeriö toivottaa avoimesta ja oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta kiinnostuneet talkoolaiset mukaan toimintaan. Voit seurata palvelun nettisivuja ja tilata uutiskirjeen, jotta saat tiedon tulevista työpajapäivistä, johon kaikki vanhat ja uudet talkoolaiset ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan. Työpajoja järjestetään suurin piirtein 3 viikon välein. Voit myös meilata kanslia@avoinministerio.fi, mikäli et pääse osallistumaan työpajoihin ja haluat osallistua etänä.

 

Mitä muita keinoja minulla on kansalaisaloitteen tekemiseksi?

Avoin ministeriö ei ole ainoa kanava kansalaisaloitteiden eteenpäin viemiselle. Kansalaisaloitteille voi kerätä allekirjoituksia myös oikeusministeriön Kansalaisen osallistumisympäristö- palvelussa, joka julkaistaan syksyllä 2012 tämän hetken tiedon mukaan osoitteessa www.kansalaisaloite.fi.
Palvelujen ristikäyttö on myös mahdollista, eli aloitteet voi esimerkiksi valmistella Avoimessa Ministeriössä ja niille tarvittavat allekirjoitukset voi kerätä oikeusministeriön palvelussa tai päinvastoin.

 

Miten liityn yhdistyksen jäseneksi?

Voit liittyen kätevästi verkkolomakkeella tässä osoitteessa: https://docs.google.com/a/pekkanen.org/forms/d/1mvpmjHAn0MS6Ab8pJw_yfFItch3Khob9XS4OplAw1BI/viewform
Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole vuosi- eikä liittymismaksua jäsenille.